Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja Orlen

Archiwum » 2020 » Czuwamy! Pamiętamy! Fundacja Orlen

MŁODZIEŻ KOZŁOWSKA super aktywna


Ruszyły pierwsze prace w ramach projektu CZUWAMY! PAMIĘTAMY! - Fundacji ORLEN 
WOLONTARIAT W POKŁONIE POKOLENIOM 
prace przygotowawcze do odnowy nagrobków bohaterów wojennych.