Aktualności

 • Fotobudka mini w przedszkolu

 • Zabawy andrzejkowe z kulturą w przedszkolu

 • Mikołajkowa zbiórka karmy

 • Czas na Mikołajki! :)

 • Pierwsze odgłosy świątecznych dekoracji. Zapraszamy na warsztaty

 • Sobotni zmrok w stylowej atmosferze. Zapraszają młodzi artyści

 • Od GOK Kozłów Fotograficzne Atelier Jako Podarunek Na 10-Lecie Klubu Seniora "Zawsze Młodzi". Podziękowania za użyczenie KOŁA DEKORACYJNEGO firmie MITEX z Bryzdzyna

 • Najmłodsi dla Niepodległej! :)

  W niedziele przedpołudnie z okazji Święta Niepodległości został rozegrany w Kozłowie Powiatowy Turniej Piłki Nożnej w kategorii „Żaków”. Organizatorem zmagań była działająca od niespełna dwóch miesięcy Akademia Piłkarska Champions Kozłów wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kozłowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Miechowie i Urzędem Gminy w Kozłowie, które ufundowały medale i puchary dla uczestników turnieju. Natomiast o zaplecze gastronomiczne wraz z rodzicami zadbał niezawodny GOK Kozłów. Szkoła Smaków-zapewniła catering. W rywalizacji wzięło udział sześć zespołów z Powiatu Miechowskiego czyli: Champions Miechów, Pogoń Miechów, Spartak Charsznica, Jastrzębiec Książ Wielki, Kapitol Racławice oraz gospodarze Champions Kozłów.


  Rywalizacja toczyła się na dwóch równoległych boiskach, a zespoły rozgrywały mecze systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcami oczywiście byli wszyscy, a każdy z uczestników za swoją znakomitą postawę został uhonorowany pamiątkowym medalem, a drużyny pucharami. Dekoracji zawodników dokonali Vice Starosta Powiatu Miechowskiego Pan Paweł Osikowski oraz Wójt Gminy Kozłów Pan Jan Zbigniew Basa. Fundatorzy nagród zadeklarowali wielkie poparcie dla takich sportowych inicjatyw i czynny udział w ich realizacji.

   

 • 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości - Uroczystość w Gminie Kozłów

 • Nożną świętujemy ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI. Zapraszają: Wójt Gminy Kozłów wraz z Akademia Piłkarską Champions Kozłów.

 • KONKURS dla mieszkańców Gminy Kozłów

 • "POCHWAŁA FOLKORU ZIEMI KOZŁOWSKIEJ"

  Na mocy umowy zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kozłowie  o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pn. "POCHWAŁA FOLKORU ZIEMI KOZŁOWSKIEJ", w dniu 15 sierpnia 2022 r. odbyła się impreza plenerowa z udziałem lokalnych i zaproszonych artystów ludowych.

  W ramach projektu mieszkańcy gminy oraz przyjezdni goście mogli uczestniczyć w kultywowaniu tradycji regionu poprzez śpiew, degustację, konkursy i tańce. Organizacja imprezy była doskonałym sposobem integracji międzypokoleniowej, wpływającej na zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie imprezy rekreacyjnej połączonej z kultywowaniem lokalnych tradycji oraz dziedzictwa kulturowego.

  W ramach projektu zostały opłacone występy zespołów regionalnych,  kompleksowa obsługa imprezy oraz sfinansowanie kół gospodyń wiejskich.

  Łączny koszt operacji wyniósł 50.071,00 złotych przy wsparciu środków z EFRROW w wysokości 31.815,00 złotych.

  Dziękujemy pracownikom Lokalnej Grupy Działania Jaksa w Miechowie za życzliwość i merytoryczne wsparcie przy realizacji operacji.

   

  „Ktoś, kto wie, jak oddać życzliwość, której doświadczył,
   musi być przyjacielem ponad wszelką cenę.“
                                                                                      Sofokles