Program Równać Szanse. Gościliśmy w Samorządowej Szkole Podstawowej w Brześciu