Inauguracyjny występ Zespołu Pieśni i Tańca w Kozłowie