Klub Seniora" Zawsze Młodzi" podczas warsztatów Questingu