Mrok Kultury Fizycznej na Orliku - N/M ocne Marki w Natarciu