Wycieczka do Ojcowa w ramach projektu MUS w Kozłowie