Protokół z rozstrzygnięcia III Gminnego Konkursu Palma Wielkanocna – forma nowoczesna

Archiwum » 2019 » Protokół z rozstrzygnięcia III Gminnego Konkursu Palma Wielkanocna – forma nowoczesna

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Panią Elżbietę Kopeć celem dokonania oceny palm wielkanocnych i wyłonienia zwycięzców  III Gminnego Konkursu Palma Wielkanocna –forma nowoczesna, obradowała w dniu 8.04.2019 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kozłowie.

Organizator konkursu –Gminny Ośrodek Kultury w Kozłowie

Uczestnicy dostarczyli do GOK –Kozłów Palmy zgodnie z regulaminem konkursu.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Przewodnicząca: Agnieszka  Bubak
  2. Małgorzata Mazela
  3.  Ks. Dariusz Nyga
  4. Jan Zbigniew Basa

Stwierdza, że do konkursu zgłoszono 8 palm wielkanocnych.

 Opinia Komisji:

Przy ocenie prac konkursowych Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria: różnorodność użytych materiałów tworzących palmy, nowoczesne techniki, walory estetyczne(kompozycja, dobór barw, architektura bryły) nawiązanie do nowoczesnych palm wielkanocnych.

Komisja konkursowa dokonała następującej oceny:

Kategoria –Rodzinna Palma Wielkanocna:

I Miejsce –

                      - Oliwia , Julia ,Karol, Agnieszka, Rafał Kucharz

                     - Środowiskowy Dom Samopomocy w Kępiu.

II Miejsce:

                      - Magdalena Grzesiak, Jowita Grzesiak z mamą

                     - Paweł, Renata, Julia Gołębiowscy

                       -Milena, Julia, Ewelina, Barbara Pasek

                      -Julia, Nikola, Dorota, Jacek Lech

                      - Przemysław, Nikola, Aleksandra ,Tomasz Bakuła

                      - Julia, Agnieszka Półtorak

 Organizatorzy  Konkursu  - dziękują Wszystkim uczestnikom .

Nagrodzonym gratulujemy.

Wręczenie nagród i dyplomów-14.04.2019 po Mszy Św. godz. 12.30 (  Stoisko GOK- Jarmark Wielkanocny, parking przy kościele)

Na tym protokół zakończono.

 

Informacja

Wszystkie zgłoszone  do konkursu Palmy  są do odbioru w GOK Kozłów do dnia 12.04.2019 tj. piątek lub w dniu 14.04.2019 ( Niedziela Palmowa) godzina 11.00 plac przed Urzędem Gminy w Kozłowie skąd wyruszy procesja.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej galerii! smiley