Informacja!

Archiwum » 2015 » Informacja!

Osoby zainteresowane informujemy, iż wyjazd na kręgle i do Minilandii w Miechowie odbędzie się dnia:

 

19 lutego 2015 o godz. 10.00 obok budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Kozłowie.