Czekamy na zdjęcia waszych prac!!!

Archiwum » 2020 » Czekamy na zdjęcia waszych prac!!!

foto cuda - czekamy na ZDJĘCIA WASZYCH PRAC,

na mail: 1gok@gazeta.pl, okokulturykozlow@o2.pl lub na Messenger GOK.